За Нас Нас

Да се има партнер од доверба кој внимава на вашите потреби е најпаметен избор. Ние ја проценуваме секоја можност за нашите клиенти, за да бидат сигурни во своето секојдневие.

РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е регистрирано осигурително брокерско друштво со лиценца за работа на територијата на Република Македонија, со решение бр. 9-1-136 издадено од Агенцијата за Супервизија на Осигурување. Наша обврска е нашите клиенти да имаат навремено осигурително покритие на целиот движен и недвижен имот, лица и одговорности од сите видови на ризици кои клиентот ќе ги избере во секое време. За таа цел применуваме пристап што се состои од:

Наша обврска е нашите клиенти да имаат навремено осигурително покритие на целиот движен и недвижен имот, лица и одговорности од сите видови на ризици кои клиентот ќе ги избере во секое време. За таа цел применуваме пристап што се состои од:

• добивање на Овластување за наш ангажман

• навремено повеќекратно известување за обнова на полисите во договорени рокови

• обезбедување на понуди и анализа на понудите од осигурителните компании

• советување за опфатените ризици од секоја понуда

• предлог за најповолно покритие за клиентот

• можност за плаќање на рати

• посредување при наплата на побарувања од штетен настан

• застапување пред осигурителни компании во случај на спор

Го имаме ТИМОТ НАЧИНОТ

Ризико Осигурување е Друштво во кое работат лица со долгогодишно искуство во осигурителниот и финасискиот сектор чијашто цел е овозможување на максимално квалитетна заштита од идни ризици на своите клиенти, преку давање навремена, транспарентна можност за избор на производите од понудената палета на производи од сите осигурителни компании.

Марија Ангеловска

Нешто работи таму ватевер 🙂

Марија Ангеловска

Нешто работи таму ватевер 🙂

Марија Ангеловска

Нешто работи таму ватевер 🙂

Марија Ангеловска

Нешто работи таму ватевер 🙂

Марија Ангеловска

Нешто работи таму ватевер 🙂

НАШИТЕ КЛИЕНТИ ЗА НАС

Контакт

Ул. Пролет бр 9А/ Приземје 1000 Скопје
Република Македонија

office@riziko.mk

389 2 31 66 222

Работно време

Понеделник - Петок / 8:30-16:30

Ризико Осигурување by

MegaByte