РИЗИКО

ОСИГУРУВАЊЕ

Биди СИГУРЕН, не само осигуран!

СЕКОГАШ ТУКА ЗА ВАС

Клиентски ориентирана компанија, со тим на експерти во осигурителнoто работење

Посветеност

Постојано унапредување на соработката со секој наш клиент

Доверба

Да ги зачуваме вредностите што секој наш клиент ги создава

Сигурност

Да овозможиме максимално квалитетна заштита од идни можни ризици

Зошто брокер?

• НЕЗАВИСНО СОВЕТУВАЊЕ

Осигурителниот брокер работи во име и за сметка на клиентот и ги застапува неговите интереси пред осигурителните компании, додека осигурителниот агент работи во име и за сметка на осигурителната компанија што ја застапува

• ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Доставуваме детална анализа на сите добиени понуди од осигурителните компании, со јасна дистинкција на предности и слабости на истите

• ЦЕНА

Нудиме најквалитетна заштита од ризици за најдобра цена

• БРЗИНА

Полисите за осигурување ги доставуваме до вашето место на живеење / работа во најкус можен рок

• СИГУРНОСТ ДЕКА ИМАТЕ ВИСТИНСКО ПОКРИТИЕ

Правиме детална анализа на вклучените ризици и покритија согласно условите за осигурување на осигурителните компании

• СОВЕТНИК И ЗАСТАПНИК ПРЕД ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ

Се бориме за квалитетна проценка на штетите на нашите клиенти пропратено со брза и ефикасна реализација на оштетните побарувања

Имаме заеднички интерес.. ТИ ТИ !

Контакт

Ул. Пролет бр 9А/ Приземје 1000 Скопје
Република Македонија

office@riziko.mk

389 2 31 66 222

Работно време

Понеделник - Петок / 8:30-16:30

Ризико Осигурување by

MegaByte